ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนพฤษภาคม  2559
 วันที่ 31  พฤษภาคม 2559
ณ.สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี

DSC_0416
DSC_0419
DSC_0426
DSC_0423