การประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับจังหวัด

นายบุญกล้า รณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมการ

ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับจังหวัด สังกัด สำนักงาน สกสค.จังหวัด ภาคกลาง

ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม  2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมี ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่

เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดพิธี และมอบนโยบายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่

 

4389348413528_290329121841302_2165471490726690816_n กล้องปทุมธานี1_๑๘๑๒๒๔_0254 กล้องปทุมธานี1_๑๘๑๒๒๔_0215 กล้องปทุมธานี1_๑๘๑๒๒๔_0101 กล้องปทุมธานี1_๑๘๑๒๒๔_0285 43894 48415706_818531428491115_4088919285106212864_n 44100 44103 48415254_216771239240220_3252734000623517696_n กล้องปทุมธานี1_๑๘๑๒๒๔_0075 กล้องปทุมธานี1_๑๘๑๒๒๔_0223 ประชุม21-23 ธค.61_๑๘๑๒๒๔_0002 ประชุม21-23 ธค.61_๑๘๑๒๒๔_0007 กล้องปทุมธานี_๑๘๑๒๒๔_0224