การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 10-11 เมษายน 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ ดร.กำพล  วันทา และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ นายบุญกล้า  รณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี

P1100865 P1100876 P1100787 P1100909 P1100758 P1100911