กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning day ป้องกันไวรัส COVID – 19

211623348_986049565497637_8359800158169291303_n

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00  น.   นายสมพงษ์ แจ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี
พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. รวมถึงครูจิตอาสาโรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning day ป้องกันไวรัส COVID – 19 ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) เราดูแลใส่ใจทั้งคนและสิ่งแวดล้อม โดยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนและเก็บกิ่งไม้ใบไม้ตลอดแนวด้านหน้ารั้ว เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ และป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน