ข่าวพิธีเปิดป้ายและฉลองอาคารใหม่

วันที่ 5 มีนาคม 2559

 พิธีเปิดป้ายและฉลองอาคารสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี
โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ กคศ. เป็นประธานในพิธี

12806007_570662699764033_4569467557361091405_n