จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

นายบุญกล้า รณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี
จ่ายเงินค่าจัดการศพ ให้ทายาทนายวิเชียร พูลธัญกิจ  สมาชิก ช.พ.ค. เสียชีวิต  วันที่ 2 สิงหาคม 2560

DSC_0379