จ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาทให้กับทายาท นายประสงค์ ชุมโกมนต์

วันที่ 25 สิงหาคม 60 นายบุญกล้า รณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี
จ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาทให้กับทายาท  นายประสงค์ ชุมโกมนต์28912