จ่ายเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 9 สิงหาคม 60 นายบุญกล้า รณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี
จ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาทให้กับทายาท  นายอดุลย์ คำภาพักตร์

DSC_0473