จ่ายเงินค่าจัดการศพ

 วันที่ 2 พฤศจิกายน 59 นายบุญกล้า รณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี
จ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาทให้กับทายาท นายชัยวัฒน์ ธีระพานิชย์

DSC_0314