ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี ร่วมกับ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี

ธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี ร่วมกับ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี
จัดประชุมทำความเข้าใจเรื่อง “แนวทางการแก้ไขหนี้สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา”
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

23515763_1470188929756025_1235417907_n 23548126_1470188876422697_135495761_n 23548211_1470188846422700_683631255_n 23548279_1470188836422701_992639729_n 23549536_1470188966422688_1096673656_n