นายบุญกล้า รณรัตน์ ผอ.สกสค.อน จ่ายเงินค่าจัดการศพ

 วันที่ 6 มกราคม 60 นายบุญกล้า รณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี
จ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาทให้กับทายาท นางวัลภา ประเสริฐศรี

DSC_0086