นายบุญกล้า รณรัตน์ ผอ.สกสค.อุทัยธนี มอบทุนการศึกษา มูลนิธิทวีบุณยเกตุ ให้นายวัชรพล ภูบุญเต็ม นักศึกษาวิทยาลัยเกษตร ฯ อุทัยธานี วันที่ 17 มกราคม 60

นายบุญกล้า รณรัตน์ ผอ.สกสค.อุทัยธนี มอบทุนการศึกษา มูลนิธิทวีบุณยเกตุ
ให้นายวัชรพล ภูบุญเต็ม นักศึกษาวิทยาลัยเกษตร ฯ อุทัยธานี วันที่ 17 มกราคม 60

126449

126448