นายบุญกล้า รณรัตน์ ผอ. สกสค. จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรม “รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วันสงกรานต์

เบญ

นายบุญกล้า  รณรัตน์   ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี  และเจ้าหน้าที่   ร่วมกิจกรรมการ “รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วันสงกรานต์”  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561