วันที่ 2 สิงหาคม 59 นายบุญกล้า รณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 2 สิงหาคม 59 นายบุญกล้า รณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี
จ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาทให้กับทายาท นายไชยวัฒน์ คล้ายแตง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเข้  

DSC_0869 DSC_0871