นายบุญกล้า รณรัตน์ ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอุทัยธานี ออกประชาสัมพันธ์ภาระกิจสำนักงานฯ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด

นายบุญกล้า รณรัตน์ ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอุทัยธานี ออกประชาสัมพันธ์ภาระกิจสำนักงานฯ
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายประภัสสร์  มาลากาญจน์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ณ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

DSC_0414 DSC_0380 DSC_0389 DSC_0396 DSC_0397 DSC_0411