นายบุญกล้า รณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมสมาขิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ลูกหนี้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ฯ วันที่ 23 มกราคม 60 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง สพป. อุทัยธานี เขต 1

นายบุญกล้า รณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี
จัดประชุมสมาขิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ลูกหนี้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ฯ วันที่ 23 มกราคม 60
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง สพป. อุทัยธานี เขต 1

DSC_0132

DSC_0137

DSC_0127

DSC_0128

DSC_0138

DSC_0133

DSC_0134