นายบุญกล้า รณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

174830

 

 

2335 2339 2347 2355

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายบุญกล้า รณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้าแยกวิทยุ เป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ได้ทรงดำเนินพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขให้แก่
พสกนิกรชาวไทยก่อให้เกิดผลอันเป็นคุณอนันต์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองสืบจนถึงปัจจุบัน และอนาคต