นายบุญกล้า รณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี รายงานตัวคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่ วันที่ 11 มกราคม 2560

นายบุญกล้า  รณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี
รายงานตัวคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่ วันที่ 11 มกราคม 2560

11

2