ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูและบุคลากร สมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

134410 134409

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561  นายบุญกล้า รณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี ไปประชาสัมพันธ์
เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ  อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
สมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ