ประชุมคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูประจำปี พ.ศ. 2559

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. อุทัยธานี นายบุญกล้า รณรัตน์  และคณะกรรมการ สกสค.
ประชุมคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูประจำปี พ.ศ. 2559
วันที่  20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. อุทัยธานี

DSC_0462

DSC_0468

DSC_0469

DSC_0464

DSC_0466

DSC_0467