ประชุมชี้แจงโครงการลดภาระหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นายบุญกล้า รณรัตน์ ผอ.สกสค.อุทัยธานี
ประชุมชี้แจงโครงการลดภาระหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร สพป.อน.เขต 2

DSC_0337 DSC_0342 DSC_0351 DSC_0343

DSC_0338