ประชุมชี้แจงโครงการลดภาระหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 29 กันยายน 2559 นายบุญกล้า รณรัตน์ ผอ.สกสค.อุทัยธานี
ประชุมชี้แจงโครงการลดภาระหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร สพป.อน.เขต 2
S__8208533_0

S__8208530

S__8208532