ประชุมพิจารณาคัดเลือกการมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 นายบุญกล้า  รณรัตน์ ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอุทัยธานี
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดอุทัยธานี เพื่อพิจารณาคัดเลือกการมอบทุนการศึกษา
และทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี 2559  ณ ห้องประชุม สกสค. จังหวัดอุทัยธานี

DSC_0137

DSC_0135

DSC_0139