ผอ. สกสค.อุทัยธานี นายบุญกล้า รณรัตน์ ร่วมงานมุทิตาจิตแด่คุณครูเกษียณอายุราชการ

 

ผอ. สกสค.อุทัยธานี นายบุญกล้า รณรัตน์ ร่วมงานมุทิตาจิตแด่คุณครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2559
วันที่ 15 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1


 DSC_0121

DSC_0110

DSC_0099

DSC_0116

DSC_0126