ผู้อำนวยการสำนักงาน .สกสค.จังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้สูงอายุและ ชี้แจงภารงาน ช.พ.ค.- ช.พ.ส. วันที่ 5 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

ผู้อำนวยการสำนักงาน .สกสค.จังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้สูงอายุและ
ชี้แจงภารงาน ช.พ.ค.- ช.พ.ส. วันที่ 5  เมษายน 2560  ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

406658

406659

406660

406665

S__3006470

175119