ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานวันครู ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 นายบุญกล้า  รณรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานวันครู และอ่าน ฉันท์ระลึกถึงพระครูบูรพาจารย์ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

ภารกิจ ผอ5