ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานงานฌาปณกิจศพ

วันที่ 12 กรกฏาคม 2559

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี นายบุญกล้า  รณรัตน์
เป็นประธานงานฌาปณกิจศพ นายอาคม รุ่งอรุณ สมาชิก ช.พ.ค.
ณ. วัดใหม่จันทาราม  อ.เมือง จ.อุทัยธานี

  DSC_0832 DSC_0837 DSC_0841