มอบของขวัญวันเด็กให้โรงเรียนวัดหัวเมือง และโรงเรียนวัดทุ่งหลวง อุทัยธานี เขต 2 วันที่ 13 มกราคม 2560

นายบุญกล้า รณรัตน์ ผอ.สกสค.จังหวัดอุทัยธานีพร้อมเจ้าหน้าที่
มอบของขวัญวันเด็กให้โรงเรียนวัดหัวเมือง และโรงเรียนวัดทุ่งหลวง อุทัยธานี เขต 2 วันที่ 13 มกราคม 2560

DSC_0108

55

66

77

11

22

33

44