มอบของที่ระลึกแด่ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2559

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. อุทัยธานี นายบุญกล้า รณรัตน์ มอบของที่ระลึกพระพฤหัสบดีแด่ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2559
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1

DSC_0156

DSC_0162