มอบของที่ระลึก ที่ปรึกษา ผอ.สพป.อน. เขต 2

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. นายบุญกล้า รณรัตน์
และคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุทัยธานี มอบของที่ระลึก ที่ปรึกษา ผอ.สพป.อน. เขต 2

DSC_0320