มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายมานพ ษมาวิมล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอุทัยธานี นายบุญกล้า  รณรัตน์
มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายมานพ ษมาวิมล  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่อุทัยธานี เขต 2

DSC_0308

DSC_0309