มอบพระพฤหัสบดีแก่ ผอ.ว.เทคนิคอุทัยธานี

วันที่ 28 กันยายน 2559 นายบุญกล้า รณัตน์ ผอ.สกสค. จังหสัดอุทัยธานี
มอบพระพฤหัสบดีแก่ ผอ.ว.เทคนิคอุทัยธานี เกษียณอายุราชการ
และประชาสัมพันธ์โครงการลดภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

63135 63136 63137 63138