มอบองค์พระพฤหัสบดีให้กับศึกษานิเทศก์เกษียณอายุราชการ

วันที่ 30 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอุทัยธานี นายบุญกล้า  รณรัตน์
มอบองค์พระพฤหัสบดีให้กับศึกษานิเทศก์เกษียณอายุราชการ สพป.อน.เขต 1

63818  63819

63820