มอบองค์เทพพระพฤหัสบดีเป็นที่ระลึกแด่คุณครูเกษียณอายุราชการ ปี 2559

วันที่ 22 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. อุทัยธานี นายบุญกล้า รณรัตน์
มอบองค์เทพพระพฤหัสบดีเป็นที่ระลึกแด่คุณครูเกษียณอายุราชการ ปี 2559
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2

 DSC_0204

DSC_0255

DSC_0224

DSC_0257