มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 4 มิถุนายน 2559

ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอุทัยธานี มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.
ของนางสัย แสงวิรุณ อ.หนองฉาง อุทัยธานี

DSC_0786 13588931_1011724162269173_1520358470_o