รดน้ำศพ สมาชิก ช.พ.ค. นางวัลภา ประเสริฐศรี

นายบุญกล้า  รณรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี
รดน้ำศพ สมาชิก ช.พ.ค. นางวัลภา ประเสริฐศรี วันที่ 5 มกราคม 2560

117692