ร่วมกิจกรรม”รวมพลังแห่งความภักดี”

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี นายบุญกล้า  รณรัตน์ และเจ้าหน้าที่
ร่วมกิจกรรม”รวมพลังแห่งความภักดี” วันอังคารที่ 22 พฤศิจิกายน 2559 ณ ลานสุพรรณิการ์

DSC_0418

DSC_0419

DSC_0421

DSC_0429