ร่วมงานฌาปณกิจสมาชิก ชพค.

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายบุญกล้า รณรัตน์ ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวััดอุทัยธานี
ร่วมงานฌาปณกิจสมาชิก ชพค. นางสาวทองอ่อน ศรีจันทร์  ณ. วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง อุทัยธานี

13866777_1028852573889665_1591585374_n