ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายปราณีต ทวีกสิกรรม สมาชิก ช.พ.ค. วันที่ 18 ตุลาคม 2560 อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี นายบุญกล้า รณรัตน์
ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายปราณีต ทวีกสิกรรม สมาชิก ช.พ.ค.
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

  231385

231386

231382