ร่วมงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2560

นายบุญกล้า  รณรัตน์ ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดอุทัยธานี
ร่วมงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2560

S__16482340