ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร จากท่านบุญกล้า รณรัตน์ ผอ.สกสค.จังหวัดอุทัยธานี

เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร
จากท่านบุญกล้า รณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี
และสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการทำงาน ตลอดปี 2560
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี

 S__46096387
S__46096389
S__46096388 4741 4747 4745