วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายสมพงษ์ แจ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี มอบเช็คค่าจัดการศพรายนายไพศาล พัควิลัย สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 252684 สังกัดบำนาญ เขต 1 อำเภอทัพทัน ได้ถึงแก่กรรมด้วยเหตุโรคมะเร็งตับ โดย นางแสวง พัควิลัย เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถึงแก่ความตาย ได้รับมอบเช็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และได้เดินทางไปวางพวงหรีดเคารพศพ พร้อมทั้งมอบเงินค่าบำเพ็ญกุศลที่บ้านทุ่งพงษ์

ประชาสัมพันธ์ 1.3.2564