วันที่ 13 กันยายน 2559 ผอ. สกสค. จังหวัดอุทัยธานี นายบุญกล้า รณรัตน์ เป็นประธานงานฌาปณกิจศพ

วันที่ 13 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี นายบุญกล้า  รณรัตน์
เป็นประธานงานฌาปณกิจศพสมาชิก ช.พ.ส. นายสถิต แก้วบุดดี 
ณ วัดอมฤตวารี  อ.เมือง จ.อุทัยธานี


15835