วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร. สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ , คณะผู้บริหาร , ข้าราชการครู , สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ผอ. ดร. สมพงษ์ แจ่มแสง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี

258192