วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายสมพงษ์ แจ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี มอบเช็คค่าจัดการศพราย นายวัชระ เจริญพะกุไพศาล สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 165883 จำนวน 200,000 บาท และสมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 193488 จำนวน 100,000 บาท ให้แก่นางราตรี เจริญพะกุไพศาล เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรสของสมาชิก

ประชาสัมพันธ์ 17.3.2564