จ่ายเงินค่าจัดการศพ

 วันที่ 18 สิงหาคม 59 นายบุญกล้า รณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี
จ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาทให้กับทายาท นายสำราญ สอิ้งทอง

DSC_0031
DSC_0032
DSC_0033