วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. ดร.สมพงษ์ แจ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี ได้ออกเยี่ยมและสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ที่ไม่สามารถชำระหนี้สินได้ตามสัญญาและประสงค์เข้ามาตรการผ่อนปรนปัญหาความเดือดร้อน โดยธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดอุทัยธานี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

20.3.2564