วันที่ 23 มีนาคม 2564 ดร.สมพงษ์ แจ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมครูจังหวัดอุทัยธานี เป็นการปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรของสมาคมครูจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธาน

23.3.2564