วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมพงษ์ แจ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุทัยธานี มอบเช็คค่าจัดการศพรายนายพินิจ เกษศิลป์ สมาชิก ช.พ.ค.เลขประจำตัว 148781 สังกัด บำนาญ หนองฉาง ได้ถึงแก่กรรมด้วยเหตุมะเร็งลำไส้ตรง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายนัฐพล เกษศิลป์ เกี่ยวข้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถึงแก่ความตายเป็นผู้จัดการศพตามหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ณ วัดหนองขุนชาติ ต. หนองสรวง อ. หนองฉาง จ. อุทัยธานี

ประชาสัมพันธ์ 24.2.2564