วันที่ 26 มกราคม 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดพิธีมอบรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้แก่ครูและบุคลากรทางศึกษา จำนวน 4 รางวัล พร้อมเข็มและเงินรางวัลๆ ละ 5,000บาท และมอบทุนมูลนิธิทวี บุญยเกตุ จำนวน 1 ราย ให้แก่นางสาวพรพิมล ศรีชมภู นักเรียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา จำนวน 5,000 บาทโดยท่านรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ซึ่ง ดร.สมพงษ์ แจ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี ตลอดจนท่านคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุทัยธานีทุกท่าน ร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดี แก่ผู้รับรางวัล

 

วันที่ 26 มกราคม 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดพิธีมอบรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้แก่ครูและบุคลากรทางศึกษา จำนวน 4 รางวัล พร้อมเข็มและเงินรางวัลๆ ละ 5,000บาท และมอบทุนมูลนิธิทวี บุญยเกตุ จำนวน 1 ราย ให้แก่นางสาวพรพิมล ศรีชมภู นักเรียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา จำนวน 5,000 บาทโดยท่านรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ซึ่ง ดร.สมพงษ์ แจ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี ตลอดจนท่านคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุทัยธานีทุกท่าน ร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดี แก่ผู้รับรางวัล

วันที่ 26 มกราคม 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดพิธีมอบรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้แก่ครูและบุคลากรทางศึกษา จำนวน 4 รางวัล พร้อมเข็มและเงินรางวัลๆ ละ 5,000บาท และมอบทุนมูลนิธิทวี บุญยเกตุ จำนวน   1 ราย ให้แก่นางสาวพรพิมล ศรีชมภู นักเรียนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา จำนวน 5,000 บาทโดยท่านรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ซึ่ง ดร.สมพงษ์ แจ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี ตลอดจนท่านคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุทัยธานีทุกท่านร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดีแก่ผู้รับรางวัล